Nadeszła chwila, na którą wszyscy czekaliśmy Ogłoszenie wyników!

Z wielką radością i wdzięcznością pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konkursu i skierować do Was słowa podziękowania za Wasze niezwykłe zaangażowanie na polu kultury ludowej. Każde z Waszych działań jest wyrazem szacunku dla tradycji etnicznych.

1 miejsce – Pan Daniel Dziurka
2 miejsce – Pani Sabina Frymarkiewicz
3 miejsce – Pani Agnieszka Suchy

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wasze osiągnięcia są dowodem Waszego talentu i pasji.

Niezależnie od tego, czy zdobyliście nagrodę, czy też nie, każdy z Was wnosi cenny wkład do promocji i zrozumienia różnorodności kulturowej. Dziękujemy Wam za Waszą otwartość, kreatywność i za to, że podzieliliście się z nami swoim dziedzictwem.