Jestem iderkę Zespołu „Ryczowianki” z Ryczowa. Już jako dziecko chodziłam z mamą i babcią na spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, które prężnie działało w naszej miejscowości – Ryczów. Śpiew stał się moją pasją, odskocznią od codzienności. Zapisałam się do zespołu i razem z koleżankami występowałyśmy podczas uroczystości lokalnych i kościelnych. Oprócz pieśni w naszym repertuarze były obrzędy ludowe, związane z tradycjami Ziemi Ryczowskiej. Nasz zespół zawsze miał kapelę ludową – grał i występował z kapelą na różnych przeglądach, festiwalach w kraju i zagranicą. Występowaliśmy podczas Dni kultury Polskiej na Węgrzech w Bogacs i Mezokovestd oraz na Słowacji w Spisskem Podhradie. Z występów zawsze przywoziliśmy nagrody, wyróżnienia i dyplomy – w ten sposób promowaliśmy i promujemy nadal naszą gminę Ogrodzieniec. Dla mnie jako lidera Zespołu Ryczowianki najważniejsze jest dbanie o kultywowanie tradycji rodzimych. Mamy pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie. Osobiście czuwam nad kultywowaniem obrzędu „Andrzejki”. W trakcie przedstawiania „Andrzejek” wykorzystujemy autentyczne rekwizyty, stroje tamtych czasów. W swej działalności dla zespołu czuwam nad doborem repertuaru, rekwizytów, strojów, itp. „A w naszym Ryczowie” oraz „ Ryczowianki” to nowe autorskie pieśni, które powstały wiele lat temu napisane przez koleżanki z KGW i są do tej pory śpiewane podczas różnych , ważnych uroczystości gminnych i regionalnych.