Od 2008 r. jestem aktorką w Teatrze Naumiony. Jest to amatorska grupa teatralna działająca w Ornontowicach. Spektakle Teatru Naumiony opowiadają o tradycjach, ludziach i wydarzeniach Górnego Śląska, a każdy spektakl grany jest w gwarze śląskiej. Naumiony cieszy się ogromną sympatią widzów na Śląsku jak i poza jego granicami.

Teatr Naumiony jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. Nominacja do Złotych Masek Województwa Śląskiego za spektakl „Hebama”, nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za spektakl „Marika” oraz spektakl „Kopidoł”. Udział w programie Instytutu Teatralnego Teatr Polska ze spektaklem „Kopidoł”, „Szac” oraz „Last Minute”. Nagrody za spektakl „Marika” i „Szac” podczas Tyskich Spotkań Teatralnych oraz Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa Śląskiego – sierpień 2016.

Jestem autorką scenariuszy dwóch, wielokrotnie nagradzanych spektakli: „Kopidoł” i „Szac”. Oba teksty powstały na bazie opowieści najstarszych mieszkańców Ornontowic. W wolnym czasie staram się odwiedzać ornontowickich seniorów i dopytywać o minione wydarzenia i zapominane tradycje. Historia naszej miejscowości jest jedną z moich pasji, a pozyskaną wiedzę staram się przekazywać dalej w trakcie spotkań z dziećmi, seniorami lub w pisanych przeze mnie tekstach. Wszystkie teksty powstają w gwarze śląskiej, a prócz ww. spektakli  jestem również autorką tłumaczenia Jasełek na gwarę śląską. Biorę również udział w konkursach tekstów pisanych w gwarze śląskiej:  Napiszmy to po naszymu oraz Jednoaktówka po Śląsku. W tym ostatnim brałam udział 6 razy, pięciokrotnie otrzymałam wyróżnienie, a w 2019 r.  za tekst „Żywobycie Świętej Barbary” zdobyłam drugie miejsce. W miarę możliwości prowadzę również spacery historyczne dla mieszkańców Ornontowic by przybliżać im dzieje miejscowości. 

Poniżej jeden z moich tekstów, zdjęcie – J.Sodzawiczny, Szac, fot. K. Wiśniewski oraz filmiki o Teatrze Naumiony oraz spektaklach których jestem autorką tekstów.