Ogrodzieniec od dawien dawna słynął z tradycji muzykowania. Zrodziło to ogromną potrzebę utworzenia amatorskiego zespołu śpiewaczego, który w swym repertuarze będzie prezentował utwory lokalne przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od 22 lat jestem Przewodnicząca Zespołu „Echo” z Ogrodzieńca, który z inicjatywy Wiesławy Cholewy powstał 27 lat temu. Prezentujemy utwory biesiadne, patriotyczne, kościelne, a także muzykę rozrywkową. W naszym zbiorze pieśniarskim posiadamy teksty mające blisko 100 lat opowiadające o naszym regionie. Do najstarszego zalicza się utwór pt. „Zaszumiały góry”, który na początku przekazywany był ustnie z pokolenia na pokolenie, a potem spisany. Wspólnie z członkami zespołu odtworzyliśmy tekst źródłowy i dziś dumnie prezentujemy go na licznych wydarzeniach kulturalnych. Aktywnie wraz z Zespołem współpracujemy z Domem Kultury w Ogrodzieńcu organizując jednocześnie liczne imprezy, podczas których pielęgnujemy tradycje muzykowania i wspólnych śpiewaczych biesiad. Szeregi naszego zespołu zasilają wybitni akordeoniści – amatorzy, którzy naukę gry na instrumencie posiedli od swoich rodziców i dziadków. Jako przewodnicząca dbam o każdy szczegół związany z występem od doboru repertuaru, kolejność, intonacje, kończąc na stroju czy rekwizytach. Warto dodać, że od 2019 roku dzięki współpracy z Domem Kultury i Urzędem Miasta i Gminy Ogrodzieniec występujemy w specjalnie zaprojektowanych i uszytych strojach nawiązujących do regionu ziemi ogrodzienieckiej.