Od 23 lat przewodniczę Zespołowi Seniorzy z Ogrodzieńca, który powstał z dużej potrzeby
połączenia tradycji muzykowania ze śpiewem. Jesteśmy amatorska grupą, która prezentuje tradycyjne utwory biesiadne, patriotyczne i kościelne. Jako liderka dbam o wybór repertuaru, ilość utworów, ich aranżację i kolejność. Przy ścisłej Współpracy z Domem Kultury organizujemy liczne wydarzenia kulturalne, których głównym celem jest powrót do wspólnego biesiadowania oraz odtwarzania dawnych i zapomnianych utworów. Bierzemy udział w licznych koncertach, przeglądach i festiwalach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Pomimo tego, że jesteśmy grupą amatorską, nasze występy odznaczają się wysokim profesjonalizmem. Od 2019 roku dzięki środkom zewnętrznym występujemy w strojach specjalnie zaprojektowanych dla zespołu nawiązujące do terenu Jury Krakowsko – Częstochowskiej.