Od ponad 30 lat zajmuję się edukacją muzyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pracuję na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej. Pracowałam jako nauczyciel rytmiki w grupach przedszkolnych,  m.in. w Przedszkolu w Żorach. Następnie, jako nauczyciel edukacji muzycznej w Ognisku Muzycznym i Szkole  Podstawowej w Wodzisławiu Śl., a także w Szkole Górniczej w Żorach. Kształciłam dzieci i młodzież w Państwowej  Szkole Muzycznej oraz Ognisku Muzycznym w zakresie gry na akordeonie i keyboardzie, a  wychowankowie  zdobywali wysokie noty w konkursach.

Obecnie jestem Kierowniczką trzech zespołów śpiewaczych „Radostowianki”, „Mizerowianki”, „Pogodna Jesień” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Gram na instrumentach, śpiewam i aktywnie uczestniczę we wszystkich  próbach, a także prezentacjach zespołów na konkursach i przeglądach artystycznych. Prawie zawsze prezentujemy się w tradycyjnych strojach pszczyńskich. Wszystkie trzy zespoły, były wielokrotnie nagradzane na przeglądach zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich, prezentując najwyższy poziom wykonawczy. W trakcie działalności  ,,Radostowianki” osiągnęły wiele sukcesów przypieczętowanych licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in.  zakwalifikowały się do Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.  Nasze próby pełnią także ważną funkcję dla swoich członków i członkiń, zwłaszcza tych najstarszych, gdyż spotkania i występy chóru są miejscem podtrzymywania aktywności społeczno-kulturalnej seniorów.

Staram się być nie tylko  kierownikiem zespołu, ale przede wszystkim wsparciem w gorszych chwilach, motywatorką do działania i serdeczną  przyjaciółką. Myślę, że właśnie dzięki połączeniu swego talentu i miłości do folkloru z ciężką pracą, ale też  umiejętnym docenianiem członków zespołów oraz motywowaniem ich do aktywności, wszystkie trzy zespoły pną  się na wyżyny swoich możliwości zdobywając coraz to nowe nagrody i uznanie w oczach lokalnej społeczności. Współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu, brałam udział w działaniach, wspierałam merytorycznie  lub współtworzyłam:

  • „Zakochaj się w śląskiej tradycji” w projekcie “Kulturalne Wydobycie 2.0”, dofinansowanym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury  „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”. inicjatywa dotyczyła śląskiej tradycji wiązania żurka, gdzie  zorganizowaliśmy wraz Zespołem „Pogodna Jesień” warsztaty dla chętnych z prelekcją 0 strojach śląskich. Ponadto dodatkowo zorganizowaliśmy Wieczór Pieśni Powstańczej z okazji 100›lecia Ill Powstania  Śląskiego,
  • „Koło mego lokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli,  pod red. prof. nadzw. dr hab. Joanna Glenc,
  • Turniej Zespołów Ludowych ,,Jak ze Susca powandruję”, organizowany co roku podczas Suszeckiej Jesieni Kulturalnej,
  • Spotkania oplatkowe z seniorami, gdzie przy moim akompaniamencie wspólnie kolędujemy z lokalną społecznością,
  • ,,Piyke lobIyczki”, projekt dofinansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ,,EtnoPoIska. Edycja 2023.”,
  • Juror w Powiatowym Przeglądzie Jasełek w Suszcu.

Jestem także laureatką Statuetki Żubra Pszczyńskiego, przyznawane przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie za wieloletnią pracę na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego.