Od dziecka jestem związany z Zespołem Pieśni i Tańca Mały Śląsk działającym przy Centrum Kultury Karolinka. Na początku jako tancerz i wokalista, od dziesięciu lat jako instruktor, a od 5 lat pełnię także funkcję Kierownika tego zespołu.

W swojej pracy przykładam dużą wagę do rzetelnego przekazywania dzieciom i młodzieży
tradycji i kultury śląskiej. W miarę możliwości poszerzam ofertę zespołu o kolejne tańce, suity i piosenki z naszego regionu. Jestem autorem choreografii tańców śląskich, pszczyńskich oraz Beskidu Śląskiego. Przygotowując tańce staram się dokładnie odzwierciedlić charakter danego podregionu i zachować jego unikatowość autentyczność. Ciągle pracuję nad samorozwojem i poszerzaniem swojej wiedzy.

W 2017 r. ukończyłem Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku „Prowadzenie zespołów tanecznych – specjalizacja taniec polski”. Uczestniczę także w różnego rodzaju kursach i szkoleniach dotyczących, przede wszystkim tematyki Śląskiej. Nabytą przeze mnie wiedzę przekazuję moim wychowankom, rozwijając w nich poczucie przynależności i przywiązania do Naszej Małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Śląsk.

W latach 2021-2022 prowadziłem cykl warsztatów „Werci się robić do Bajtli”, adresowany do przedszkoli i klas młodszych szkoły podstawowej, podczas których uczyłem dzieci śląskich tańców i piosenek, ale także zapoznawałem ich z gwarą śląską i tradycjami naszego regionu. Jesienią tamtego roku, po raz pierwszy, byłem sędzią na ogólnopolskim konkursie tańców śląskich ,,Trojak” gdzie tancerze prezentują tańca ludowe w formie towarzyskiej.

Od września 2022 pracuję również w Studenckim Zespole Pieśni i Tańca Katowice Uniwersytetu Śląskiego. Specyfika takiego zespołu jest praca ze studentami z różnych regionów Polski. Dużą radość sprawia mi możliwość przekazywania im wiedzy na temat kultury i folkloru śląskiego. Na zajęciach uczę ich najbardziej znanych, ale także tych mniej popularnych, tańców z naszego regionu. Prócz tańca i śpiewu dyryguję orkiestrą zespołu Mały Śląsk, a także przygotowuję aranżacje muzyczne dla niej, kładąc szczególny nacisk na poszerzanie repertuaru pochodzącego z regionu śląskiego.

Prócz tańca i śpiewu moją pasją jest szycie i wykonywanie elementów strojów ludowych, w szczególności śląskich. Dla zespołu Mały Śląsk pomalowałem fartuchy w tradycyjne śląskie wzory i wykonałem wianki pszczyńskie. Na bieżąco doszywam i przeszywam różne elementy strojów dbając o najmniejsze szczegóły i autentyczność. Moich tancerzy uczę nazewnictwa poszczególnych elementów stroju rozbarskiego, a także rozróżnienia strojów z różnych podregionów naszego województwa, zwracając uwagę na ich oryginalność i zróżnicowanie. 

Kultura śląska towarzyszy mi na co dzień, a moja praca jest moją pasją. Cieszę się, że mogę przekazywać swoją wiedzę i zaszczepiać w innych miłość do naszego regionu, folkloru i kultury.