Od najmłodszych lat występowałam na scenie. Jestem laureatką wielu konkursów gawędziarskich, czterokrotną finalistką konkursu organizowanego przez Radio Katowice „Pogodomy po naszymu”. Jako mała dziewczynka zapraszana byłam na uroczystości i akademie, gdzie prezentowałam swoją garę. Będąc nastolatką otrzymałam dyplom uznania podczas „Remanentów kulturalnych” w Bielsku Białej za całokształt działalności artystycznej.

Od 1997 roku związana jestem z ludowym zespołem Pieśni i Tańca „Vladislavia” najpierw jako tancerka, później instruktor, a od 2014 roku jako kierownik zespołu i główny choreograf, reżyser i scenarzysta. Aktualnie zespół liczy prawie 120 osób w wieku od 3 do 65 lat. Podczas mojej pracy z „Vladislacią”, grupa miała okazję wystąpić w wielu polskich i zagranicznych festiwalach między innymi we Włoszech, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Macedonii, Czarnogórze, Czechach, Węgrzech. Jestem autorką wielu koncertów i setek choreografii prezentowanych podczas różnych okazji. W 2020 roku zespół pod moim kierunkiem otrzymał zaproszenie od doktora nauk prawnych Józefa Musioła, by uświetnić coroczne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie. Zespół zaprezentował program pod tytułem „Górnik to brzmi dumnie”, który pokazywał ciężkie życie i losy górniczej rodziny. Artyści wywołali wielkie emocje u zgromadzonych na widowni znanych w całej Polsce aktorów pochodzących ze Śląska. 

Organizowałam wiele koncertów edukacyjnych i lekcji regionalnych mających na celu promocję folkloru. Organizowane koncerty dotyczą tematyki związanej z kulturą ludową śląska, ale nie tylko. Przedstawienia mają formę interaktywną podczas której zgromadzona publiczność aktywnie bierze udział w przedstawieniu ucząc się tańców, pieśni, zabaw oraz poznają elementy gwary i strojów konkretnych regionów. Koncerty edukacyjne organizuje nawet kilka razy w roku od prawie 10 lat i za każdym razem sale są pełne, widowiska zobaczyło ponad 8000 dzieci. Jestem autorką lekcji regionalnych, które przeprowadzam w szkołach i przedszkolach starając się pokazać uczniom wartość kultury ludowej i jej piękno. Ponadto jestem pomysłodawcą konkursu gawędziarskiego „Fedrowanie w godce” organizowanego przez Stowarzyszenie „Vladislavia”, którego jestem prezesem. Ideą wydarzenia jest promocja gwary i tradycji śląskich, wśród dzieci szkolnych, przedszkolnych i młodzieży. Przez 12 edycji konkursu przewinęło się ponad 800 uczestników z całego województwa śląskiego. Organizuje Zimowe Warsztaty Artystyczne, podczas których dzieci i młodzież poznają tańce, pieśni i stroje różnych regionów Polski.

Jestem również pomysłodawcą sesji zdjęciowej pt.:”Folklor, a codzienność” prezentującej tancerzy w strojach ludowych i kontrastowo w strojach współczesnych. Sesja miała na celu pokazanie piękna strojów ludowych.

Prowadzony przeze mnie ZPiT „Vladislavia” otrzymał w 2021 roku wyróżnienie tytułem „Marka śląskie” za działalność promującą folklor. 

W 2009 r. założyłam Teatr Naszej Wyobraźni, a 5 lat później zespół taneczny „Anava” w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie, obecnie zespoły liczą ponad 120 osób. W teatrze oraz grupie tanecznej tworzę choreografie, reżyseruję spektakle i piszę własne scenariusze. 

W 2018 r. otrzymałam tytuł „Człowiek Roku” w kategorii KULTURA w konkursie organizowanym przez portal tuwodzislaw.pl, za nieprzeciętne osiągnięcia w dziedzinie kultury, wpływ na życie kulturalne powiatu wodzisławskiego oraz kształtowanie świadomości kulturalnej mieszkańców. W 2019 roku otrzymałam nagrodę Powiatu wodzisławskiego za działalnośc kulturalną. Od wielu lat jestem konferansjerem podczas wielu jublieuszy, gali i innych imprez kulturalnych, które prowadzę w języku literackim lub gwarą niejednokrotnie w stroju ludowym. 

Folklor jest moim całym światem i największą pasją wypełniającą każdą minutę życia.

Film pierwszy przedstawia ZPiT „Vladislavia” wg mojego scenariusza, natomiast drugi przedstawia koncert patriotyczny w mojej reżyserii i choreografii.

Poniżej linki do różnych materiałów: