Od 2004r. jestem koordynatorem działań, animatorem, kronikarzem, sekretarzem i opiekunem artystycznym Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Ryczowie-Kolonii działającego przy MGOK w Ogrodzieńcu. W ramach działalności związanych z inicjatywami i dokonaniami artystycznymi pod moim kierownictwem zespół otrzymał kilka nagród.

Od 2004r. prowadzę również badania terenowe i opracowałam tematycznie zgromadzony materiał etnograficzny, dokumentalny i ikonograficzny. Opracowania te były konsultowane i weryfikowane przez etnografów, folklorystów, znawców kultury ludowej w oparciu o dostępną literaturę z zakresu kultury ludowej Zagłębia Dąbrowskiego. W 2005r. z mojej inicjatywy Zarząd Stowarzyszenia Ekologiczno-Zdrowotnego z Katowic podjął uchwałę o współpracy oraz objęciu patronatem Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” z Ryczowa-Kolonii w gminie Ogrodzieniec w celu realizowania przez lokalne społeczeństwo tradycji kultywowania rodzimego folkloru Ziemi Ryczowskiej, które nie było przedmiotem badań i publikacji specjalistów kultury ludowej, etnografów, etnomuzykologów, folklorystów, historyków.  

Folklor Zagłębia Dąbrowskiego stanowi do końca nieodkryte i nieopisane źródło wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego, dlatego właśnie byłam inicjatorem, pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięć kulturalnych Zespołu Folklorystycznego „Wrzos”. Podjęłam społeczne działania nad zgromadzeniem materiałów dotyczących kultury tradycyjnej regionu, zwyczajów, przekazu tradycyjnego obejmującego tańce, pieśni, opowiadania, legendy i tradycje (podania), wierzenia i przesądy, powiedzenia przysłowiowe, ale zarazem zwyczaje, praktyki rolnicze i domowe, odmiany budynków, sprzętów, tradycyjne strony organizacji społecznej, co uchodzi za przedmiot etnologii i folkloru dla terenu wiejskiego z Ryczowa i okolic w gminie Ogrodzieniec obszaru będącego w dziejach historii naszego kraju na pograniczu kultur województwa świętokrzyskiego (w przeszłości kieleckie), małopolskiego i zagłębia śląsko-dąbrowskiego.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie po prezentacji obrzędu „Obgrywojki Stanisława” na VIII Jurajskim Przeglądzie Zespołów Ludowych – Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje (17.11.2007r.) nominował Zespół do udziału w XXXIV Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie otrzymano rekomendację do XXV Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, który odbył się w dniach 17-19 października 2008r. pod patronatem i finansowym wsparciem MKiDN.

W latach 2008-2009 usystematyzowałam zebrany materiał pieśniowy dotyczący terenu ziemi ryczowskiej na podstawie badań w terenie, spotkań z informatorami i prezentowanej muzyki ludowej przez Zespół Folklorystyczny „Wrzos” i Kapelę Ludową „Stanisław” z Ryczowa Kolonii działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich. 

Poniżej nagranie filmowe, obrzędu „Obgrywojki Stanisława”- reżyseria, scenografia- Jolanta Sprężak-Wawrzyk,