Etno Maniak to konkurs odnoszący się do inicjatywy związanej z zachowaniem i promocją dziedzictwa etnicznego i kulturowego. Nasze działania mają na celu celebrowanie i ochronę tradycyjnych zwyczajów, folkloru, muzyki, tańca, rzemiosła jak i literatury.

Posiadamy bogate dziedzictwo kulturowe zakorzenione w długiej
historii regionu, a inicjatywy nakierowane na zachowanie i propagowanie
tradycji etnicznych mają na celu angażowanie ludzi w poznawanie i docenianie tych tradycji.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 71 000,00 złotych w tegorocznej edycji EtnoPolska, zorganizowaliśmy konkurs, którego celem była promocja osób, które działają na polu kultury ludowej na terenie województwa śląskiego.